Cenník Transferov

24h pred

Schwechat   216

170€

Praha             428

333€

Ostrava            80

75€

Budapešť      260

230€

Katowice       186

150€

Krakow           198

160€

Bratislava       175

156€

Sliač                  98

87€

Košice             243

190€

Poprad            121

108€